Låne, leige eller kjøpe brukt (nynorsk)
📔

Låne, leige eller kjøpe brukt (nynorsk)