Reparasjon etter tur – saum (nynorsk)
🪡

Reparasjon etter tur – saum (nynorsk)