Sy igjen en søm som har røket
🧵

Sy igjen en søm som har røket