Relasjon til kroppsøving, idrettsfag og naturbruk på videregående