Naturbruk vg1: Naturbasert næringsaktivitet og produksjon og tjenesteyting - Felles programfag vg2: Produksjon og tjenesteyting