Oversikt over kompetansemål tilknyttet tverrfaglige tema og friluftsliv

Tabellen viser et utvalg kompetansemål innen de ulike fagene som kan tenkes å være aktuelle i tverrfaglige prosjekter. Kolonnen "tverrfaglige temaer" kan i mange tilfeller gi bedre hjelp til hvordan man kan knytte et prosjekt sammen mellom fag. NB! Kompetansemålene er for fagfornyelsen, så kompetansemål for vg3 er ikke gjeldende før høsten 2022 Kilder: Utdanningsdirektoratet. (2020). Læreplan i friluftsliv (IDR07‑02). Hentet fra https://www.udir.no/lk20/idr07-02 Utdanningsdirektoratet. (2020). Læreplan i kroppsøving (KRO01‑05). Hentet fra https://www.udir.no/lk20/kro01-05 Utdanningsdirektoratet. (2020). Læreplan i aktivitetslære (IDR01‑02). Hentet fra https://www.udir.no/lk20/idr01-02 Utdanningsdirektoratet. (2020). Læreplan i norsk (NOR01‑06). Hentet fra https://www.udir.no/lk20/nor01-06 Utdanningsdirektoratet. (2020). Læreplan i historie - fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram (HIS01‑03). Hentet fra https://www.udir.no/lk20/his01-03 Utdanningsdirektoratet. (2020). Læreplan i geofag (GFG1-01). Hentet fra https://www.udir.no/kl06/GFG1-01/Hele/Kompetansemaal/geofag-1 Utdanningsdirektoratet. (2020). Læreplan i naturfag (NAT01‑04). Hentet fra https://www.udir.no/lk20/nat01-04 Utdanningsdirektoratet. (2020). Læreplan i treningsledelse (IDR04‑03). Hentet fra https://www.udir.no/lk20/idr04-03 Utdanningsdirektoratet. (2020). Læreplan i biologi (BIO01‑02). Hentet fra https://www.udir.no/lk20/bio01-02 Utdanningsdirektoratet. (2020). Læreplan i idrett og samfunn (IDR03‑02). Hentet fra https://www.udir.no/lk20/idr03-02 Utdanningsdirektoratet. (2020). Læreplan i breddeidrett (IDR06‑07). Hentet fra https://www.udir.no/lk20/idr06-03 Utdanningsdirektoratet. (2020). Læreplan i breddeidrett (IDR06‑07). Hentet fra https://www.udir.no/lk20/idr06-03 Utdanningsdirektoratet. (2020). Læreplan i matematikk fellesfag Vg1 praktisk (matematikk P) (MAT08‑01). Hentet fra https://www.udir.no/lk20/mat08-01 Utdanningsdirektoratet. (2020). Læreplan i matematikk fellesfag 2P (MAT05‑04). Hentet fra https://www.udir.no/lk20/mat05-04 Utdanningsdirektoratet. (2020). Læreplan i engelsk (ENG01‑04). Hentet fra https://www.udir.no/lk20/eng01-04 Utdanningsdirektoratet. (2020). Læreplan i religion og etikk – fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram (REL01‑02). Hentet fra https://www.udir.no/lk20/rel01-02