Samarbeide for å bidra til fellesskap, sosiale opplevelser og mestring