anvende utstyr og redskaper på en bærekraftig måte