Naturbruk vg1: Naturbasert næringsaktivitet og produksjon og tjenesteyting