«… for eg skal ha eit godt lag»: Friluftslivslærarar si organisering av klassen på tur