Timetall aktiviteter

Fager et er 5- timers fag. Det tilsvarer fem undervisningstimer i uka, eller 140 timer i året. Ulike beregninger av timer: Dobbeløkt på skolen = 1,5 timer Dagstur = ca 8 timer 2 dagerstur = 16 timer (natt er ikke regnet inn) 3 dagerstur = 24 timer (natt er ikke regnet inn) 4 dagers tur = 32 timer (natt er ikke regnet inn)