Kompetansemål med forslag til konkretiseringer - friluftslivspedagogikk

Forslag til konkretisering av kompetansemål er skrevet av Gina Wigestrand, redaktør av Snuitide. Dette er ment som en hjelp til å tydeliggjøre hva kompetansemålene rommer innen de ulike teamaene og lærere står fritt til å bruke disse eller lage sine egne.