Fysisk aktivitet; omfang, tilrettelegging og sosial ulikhet – en oppdatering og revisjon