Tette teltsømmer (SIL-, og PU-coating)

Tette teltsømmer (SIL-, og PU-coating)