Gjennomføre sikker ferdsel og praktisere et friluftsliv som tar hensyn til naturen