Reflektere over hvordan nye uteaktiviteter er med på å forandre det tradisjonelle friluftslivet