Forstå vanlige værtegn og varsler naturen gir, og ta hensyn til disse