Hvorfor skal jeg reise så langt bare for å få tre?