planlegge og gjennomføre aktiviteter og turer i nærmiljøet selvstendig og i fellesskap